Sut I Adeiladu Rhestr Setiau

adeiladu rhestr set

Gall rhestr set sydd wedi'i chynllunio'n ofalus ac wedi'i chynllunio olygu'r gwahaniaeth rhwng perfformiad gwych neu un ofnadwy. Ond sut allwch chi wneud y rhestr set berffaith a fydd yn diddanu'r dorf ac yn eich cadw chi i archebu? Rydyn ni yma i helpu. Dyma ein rhestr o awgrymiadau pwysig ar sut i adeiladu rhestr set ar gyfer eich gig nesaf.

Sut I Adeiladu Rhestr Setiau

Lleoliad, lleoliad, lleoliad

P'un a ydych chi'n ei hoffi ai peidio, mae rhai lleoliadau cerddorol yn disgwyl rhai arddulliau o gerddoriaeth. Er enghraifft, pan rydych chi'n DJio mewn bar gwin mae'ch cynulleidfa'n disgwyl cerddoriaeth y gallant siarad drosti. Os ydych chi'n DJio mewn clwb prif ffrwd mae pobl yn disgwyl rhai traciau maen nhw'n eu hadnabod. Mewn ystafell ddigwyddiadau mewn gwesty, mae'n debyg y byddwch chi am gadw dwyster eich alawon i lawr rhic neu ddwy.

Faint o'r gloch yw'r sioe?

Mae chwarae'r gerddoriaeth gywir ar yr amser cywir yn hanfodol bwysig, mae hyn yn helpu i fodloni disgwyliadau nad oes gennych unrhyw reolaeth drostynt. Bydd y math o set y bydd pobl ei eisiau am 10 yr hwyr yn wahanol i'r un y maen nhw ei eisiau am 3 am. Yn nodweddiadol, mae clybiau'n hoffi adeiladu'r dwyster gyda'r nos a chadw'r dorf yn llawn egni hyd y diwedd. Sydd ddim mor hawdd ag y mae'n swnio. Arbedwch rai o'ch diferion anoddaf ar gyfer diwedd y sioe er mwyn cadw'r dorf yn wyllt yn iawn tan yr alwad olaf.

Pa mor hir yw'r sioe?

Un o'r ffactorau pwysicaf ar gyfer creu eich rhestr setiau yw pa mor hir y bydd eich set yn mynd i fod. Nid yn unig ar gyfer dewis y nifer cywir o alawon ond hefyd i guradu'r naws trwy gydol y set. Dyma fformat hawdd i adeiladu'ch setiau yn seiliedig ar hyd y sioe:

  • Set munud 10-30: Gallwch chi lansio i'r dde yn eich set. Ceisiwch gael effaith fawr ar y gynulleidfa yn ystod yr amser byr sydd gennych chi.
  • 30 munud-1 awr: Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n agor gyda rhywbeth arbennig. Dylech adeiladu'r egni i fyny dros yr hanner cyntaf, ei gynnal am funudau 10-15, ac yna gorffen gyda rhywbeth cofiadwy.
  • Oriau 1-2: Gyda'r ffrâm amser hon, mae gennych ddigon o amser i adeiladu a newid i arddulliau newydd. Neu gallwch chi bryfocio'r dorf dros yr awr gyntaf a gadael iddi rwygo yn yr ail.
  • 2 + awr: Bydd y lefelau egni yn cyrraedd uchafbwynt a llwyfandir yn ystod set hirach. Felly byddwch yn barod i ail-fywiogi'r dorf a thaflu digon o bethau annisgwyl eu ffordd.

Meddyliwch am eich cynulleidfa benodol

Ar gyfer pwy ydych chi'n chwarae? Mae'n bwysig cadw mewn cof ddemograffeg gyffredinol eich cynulleidfa. Os oes gennych dorf iau mewn clwb nodweddiadol, chwaraewch gymysgedd o'r 40 hits gorau. Pan fydd yna dorf hŷn mewn digwyddiad, chwaraewch rai o'r hits o'r ychydig ddegawdau diwethaf. Os oes gennych chi grŵp o bobl o wahanol oedrannau, yr allwedd yw chwarae pethau y mae pawb yn mynd i uniaethu â nhw. Cymysgwch eich hits gorau'r 40au gyda chaneuon o'r 70au, a'r 80au. Gall remixes hefyd fod o gymorth mawr yn ystod parti oed cymysg.

Rhowch sylw i'r tempo

Pan fyddwch chi'n adeiladu rhestr benodol, mae angen i chi sicrhau nad ydych chi'n ei rhannu'n rhagweladwy o ran tempo. Ni ddylech gael 3 cân araf yn olynol, ac yna 3 cân gyflym. Pan fyddwch chi'n gwneud hyn, rydych chi'n rhwystro effeithiolrwydd eich caneuon. Bydd eich caneuon araf yn teimlo eu bod yn cael eu tynnu allan ac yn ddiflas, tra na fydd eich caneuon cyflym yn ymddangos mor hwyl na dwys.

Mae yna un brif egwyddor y dylech ei dilyn o ran tempo, canolbwyntio ar y sioe ac nid y gân. Dylai eich caneuon cyflymaf ddilyn neu ragflaenu'ch rhai arafaf yn uniongyrchol. Dylai caneuon canol-tempo fynd rhwng un eithaf neu'r llall, ond byth yn yr un ffordd dro ar ôl tro. Er enghraifft, peidiwch ag adeiladu set sy'n gân gyflym, cân ganol tempo, cân araf, sy'n cael ei hailadrodd trwy gydol eich sioe gyfan. Cymysgwch hi a rhowch noson gofiadwy i'ch cynulleidfa.

Keys

Yn debyg i dempo, nid ydych chi eisiau chwarae pob cân yn eich set o fewn yr un allwedd. Nid yw mor gaeth â chwarae cwpl o ganeuon yn yr un tempo. Defnyddiwch eich dyfarniad gorau. Pe bai modd camgymryd dwy gân am ei gilydd, dylai fod sawl cân rhyngddynt.

Trawsnewidiadau

Mae'n bwysig gwneud y trawsnewidiadau rhwng eich caneuon yn llyfn. Os ydych chi'n ceisio torri rhwng rhywfaint o remix diwydiannol cân roc galed a chân bop fyrlymus, rydych chi'n mynd i adael eich cynulleidfa'n ddryslyd. Mae'n bwysig gwneud eich trawsnewidiadau mor llyfn â phosib. Dylech fod yn cyfateb y synau, egni, curiadau ac arddulliau rhwng eich trawsnewidiadau.

Peidiwch â gorwneud yr effeithiau

Mae llawer o DJs yn defnyddio effeithiau i helpu i drosglwyddo o un record i'r llall ac i wella eu perfformiad DJ. Nid yw'r naill na'r llall o'r pethau hyn yn ddrwg, ond maen nhw'n dod yn broblem os ydych chi'n dibynnu arnyn nhw. Defnyddiwch eich sain i greu diddordeb cyn troi at yr effeithiau. Yna pan fyddwch chi'n gollwng yr adlais hwnnw, bydd yn rhywbeth arbennig yn lle diswyddo neu annifyr.

Dewch o hyd i'r effeithiau perffaith ar gyfer eich rhestr setiau ewch yma.

Peidiwch â bod ofn yr anhysbys

Nid oes rhaid i bob cân rydych chi'n ei chwarae fod yn un y bydd pawb yn y parti yn ei hadnabod. Gall cyflwyno cwpl o ganeuon newydd a thorcalonnus fod yn syndod braf i'ch cynulleidfa. Efallai y byddwch chi'n cyflwyno rhywun i'w hoff gân newydd yn y pen draw, ac mae hefyd yn adeiladu cysylltiadau. Bydd y person yn cysylltu cof y gân honno â bod wrth eich set.

Peidiwch ag anghofio Cynllun B.

Dydych chi byth yn gwybod beth all ddigwydd mewn sioe. Oherwydd hyn, mae bob amser yn dda dod â cherddoriaeth wrth gefn mewn fformatau eraill y gallwch eu chwarae. Os ydych chi'n chwarae oddi ar eich gliniadur, dewch â CDs fel copi wrth gefn. Mae iPod llawn o'ch cerddoriaeth yn opsiwn gwych i'w gael ar gyfer argyfyngau. Yn enwedig pan fydd un o'ch ffynonellau yn marw yng nghanol eich perfformiad.

Oes gennych chi ragor o gwestiynau am sut i adeiladu rhestr benodol ar gyfer eich sioeau? Gallwch gysylltu â ni yma!